Academic Calendar

MacEwan University 2023-2024 Academic Calendar

Academic Year Calendar Edition Terms Applicable Dates
2022 - 2023 (Current Academic Calendar) 2022 - 2023 Fall 2022, Winter 2023, Spring/Summer 2023 September 1, 2022 - August 31, 2023
2023 - 2024 (Next Academic Calendar) - You are here. 2023 - 2024 Fall 2023, Winter 2024, Spring/Summer 2024 September 1, 2023 - August 31, 2024
Admissions-Sept7_2021-Sunset-Clocktower